Future Echoes genomförs 17 till 19 februari

Showcasefestivalen Future Echoes som sker på flera ställen runt om i Norrköping kommer genomföras den 17 till 19 februari. Festivalen kommer hålla ett 70 tal akter från hela världen. Även konferensdelen kommer att kunna hållas under dessa datum.

Festivalen genomförs och planeras utifrån de restriktioner som finns angående Corona. Just nu kommer besökare behöva visa Covid pass och det kommer vara sittande publik i sällskap på max åtta personer med en meter mellan varje bord. Festivalen kommer följa de ändringar som görs av FHM men utgår från de som redan finns idag.

– Givetvis påverkar Covid situationen, men vi gjorde en mindre festival i september under de förra restriktionerna och det går att genomföra festivalen. Vi kommer få vara beredda på förändringar med regler, men även snabba ändringar i programmet men vi ser ändå att vi bör kunna genomföra en säker showcase festival säger Peter Åstedt på Future Echoes.

Information kring festivalen kommer kommande löpande på festivalens hemsida www.futureechoes.se